Rene Macapili - Case Study

70% vekst i bruttoinntekt!

Oversikt:
Over de siste seks månedene, har samarbeidet vårt med Rene Macapili ført til en bemerkelsesverdig inntektsøkning på  55%. Enda viktigere, så har Rene sett en betydelig økning i overskudd ved hjelp av vår veiledning, noe som førte til beslutningen om å investere i en heltids-coach. Med dette trekket kan han fokusere på de områdene i virksomheten hans som betyr mest.

0 %
Vekst
0 %
Salgsøkning
0 %
Flere leads

Les flere casestudier

Casestudien for Rene fortsetter nedenfor bildene ↓

Bakgrunnshistorie

Som en av de ledende online coachene i Danmark, har Rene satset på å ta virksomheten sin til nye høyder uten at det skal gå utover overskuddet. Tidligere arbeid med andre samarbeidspartnere var enten for kostbart, eller klarte ikke å oppnå potensialet til Renes merkevare.

Våre fokusområder omfattet skalering, kampanjeplanlegging, salgsoptimalisering og leadsgenerering.

Økt levetidsverdi og forlenget kundeforhold

En utfordring Rene møtte var behovet for å stadig ta inn et høyt kundevolum hver måned for å øke inntekten. Vi intensiverte fokuset vårt på dette problemet ved å fremme mer langsiktige forpliktelser av kundene helt fra begynnelsen. I tillegg utstyrte vi Rene med strategier for å mer effektivt håndtere forespørsler, samt for å selge mer langsiktige program, noe som resulterte i en 35-40% økning av livstidsverdi.

Forbedret tilstedeværelse på Instagram, kampanjeplanlegging, og mer organiske leads

Fremhevelse av kundesuksesser og bedre utnyttelse av disse fortellingene var en betydelig driver av organisk leadsgenerering. I første kvartal 2024, opplevde Rene doblet kundekonvertering sammenlignet med første kvartal 2023, grunnet forbedret kampanjeplanlegging i januar, og mer en mer effektiv innholdsstrategi som balanserte verdibasert innhold med sosialt salg.

Virksomheten til Rene fortsetter å vokse jevnt hver måned, noe som førte til ansettelsen av Morten som heltids-coach, en overgang som vi tilrettela. I våre ukentlige møter med Rene, setter vi fokus på felles satte nøkkeltallsindikatorer, i tillegg til økonomistyring og overskuddsoptimalisering. Å sikre overskudds- og inntektsvekst har siden dag én vært grunnsteinen i samarbeidet vårt, hvor vi opprettholder en forsiktig balanse mellom disse viktige måltallene.