Rikke Fohlmann - Case Study

350% vekst på 1:1 coaching!

Oversikt:
Rikke er mor til 2 små barn og kom til oss med en drøm om å få snudd virksomheten sin 180 grader fra å selge måltidsplaner til 349,- i måneder til 1:1 coaching. Og på under 6 måneder har vi klart å vokse med 350%. 

0 %
Vekst
0 %
LTV vekst
0 %
Rebranding

Les flere casestudier

Casestudien for Rikke fortsetter nedenfor bildene ↓

Bakgrunnshistorie

Rikke hadde på egenhånd klart å tiltrekke seg mange følgere gjennom oppskrifter, men hun manglet en klar strategi for å kapitalisere på dette og omgjøre følgerne sine til betalende kunder på 1:1 coaching.

Omstrukturering av forretningsmodell

Rikke er selv mor og har selv gått ned 40kg. Det falt seg derfor naturlig å gå målrettet etter andre mødre som også ønsker vektnedgang, og kan resonnere med Rikke sin historie. 

Oppbygging av effektive sesongbetonte kampanjer, omstrukturering av organiske innlegg, salgscoaching og kapitalisering av hennes Mystories har skapt fundamentet for suksess. 

Et av de største fokusområdene har vært å gjøre Rikke komfortabel med introsamtaler med potensielle kunder, siden salg aldri har vært noe som har falt seg naturlig. Gjennom opplæring og effektivisering av salgsprosesser har hun på 6 måneder klart å selge kundene sine inn på en gjennomsnittlig pris på 15.000kr. Det er en 15-dobling sammenlignet med da hun solgte måltidsplaner.

Rikke sin virksomhet som den er i dag

Sammen med Rikke har vi klart å skape mer kontinuitet og forutsigbarhet i omsetningen, og det skaper ro i hverdagen hvor et familieliv og en virksomhet skal harmonere.